Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Wójt Gminy Chmielno przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników wzdłuż posesji, a także usuwanie śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

 

         Obowiązek odśnieżania chodników został uregulowany w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który informuje, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń nie tylko na swojej nieruchomości ale także z chodników położonych wzdłuż posesji. Droga przed posesją powinna być bezpieczna. Śnieg należy składować w taki sposób, by jego zwały nie stanowiły przeszkody komunikacyjnej zarówno dla pieszych, jak i samochodów. Zabronione jest odrzucanie go na ulicę, zostawianie hałdy śniegu na chodniku przy bramie, furtce czy płocie.

         Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości - właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.   
Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

         Właściciele nieruchomości, proszeni są również o bieżące monitorowanie stanu zaśnieżenia dachów budynków, celem zapobiegnięcia nadmiernego obciążenia dachów i powstawania sopli lodowych. Przypomina się, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na ich terenie.  Śnieg na dachu jest często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu.

 

Kara za nieodśnieżanie!

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Należy również pamiętać, że jeżeli ktoś złamie rękę lub nogę na chodniku lub posesji, właściciel nieruchomości musi wypłacić mu odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie.

 

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand