Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Lp.

Sołectwo

Termin zebrania sołeckiego

Godzina

Miejsce

1

Borzestowo

04.09.2019

godz. 18.00

SP Borzestowo

2

Przewóz

06.09.2019

godz. 18.00

Świetlica Maks

3

Kożyczkowo

10.09.2019

godz. 18.00

OSP Kożyczkowo

4

Miechucino

11.09.2019

godz. 19.00

SP Miechucino

5

Cieszenie

12.09.2019

godz.19.00

Wiata sołecka w Cieszeniu

6

Borzestowska Huta

13.09.2019

godz. 20.00

Świetlica Łączyńska Huta

7

Reskowo

16.09.2019

godz.19.00

OSP Reskowo

8

Chmielno

17.09.2019

godz.18.00

LGR Chmielno

9

Zawory

19.09.2019

godz. 19.00

OSP Zawory

10

Garcz

20.09.2019

godz.18.00

CIS Garcz

 

Fundusz Sołecki

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

Lp.

Etap

Termin

Podmiot odpowiedzialny

Druki

1.

Przekazanie sołtysom informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo

do 31 lipa roku poprzedzającego rok budżetowy

Gmina

-

2

Organizacja zebrania wiejskiego

lipiec-wrzesień

Sołtys

- Uchwała z zebrania wiejskiego

- Lista obecności

- Protokół

3

Złożenie wniosku o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego

Do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

Sołtys

- Wniosek o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego

4

Poinformowanie sołtysów o odrzuceniu wniosku

Do 7 dni od otrzymania wniosku

Gmina

-

 

Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Wniosek musi zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Z zebrania wiejskiego należy również sporządzić protokół.


Uchwała z zebrania wiejskiego wraz z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, listą obecności oraz protokołem przekazywane są przez sołtysa do Wójta Gminy Chmielno.

Wniosek sołectwa musi spełniać warunki określone w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim który mówi, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć które są:

  • zadaniami własnymi gminy,
  • służą poprawie warunków życia mieszkańców,
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy

powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Fundusz Sołecki - druki do pobrania

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand